Sinds de ontwikkeling van bougies voor verbrandingsmotoren is er bijna niets verandert in de basisopbouw. De nieuw ontwikkelde HALO-bougies stelt een volledig nieuwe technologie voor, die tot een vermindering in de gebruikskosten van het verbrandingsproces word.
De kop van de bougie bestaat niet meer uit één of meerdere zij-elektroden, maar uit een dubbelring constructie in gesloten uitvoering. De HALO-bougies ontsteken het brandstof-lucht mengsel gevoelig sneller en met een groter vlamfront. Deze eigenschappen zorgen, enerzijds voor een vermogenswinst respectievelijk minder brandstof verbruik, anderzijds voor een vermindering van onverbrande koolwaterstoffen en koolmonoxiden. Daardoor is deze nieuwe evolutie in bougies beter voor het milieu en de geldbeugel.Depuis le développement des bougies d’allumage pour les moteurs à combustion interne, rien n’a changé fondamentalement! La nouvelle bougie d’allumage développée par Halo représente une nouvelle 

technologie qui diminue les coûts d’exploitation par un procédé interne de combustion.

La tête de la bougie d’allumage ne se compose plus d’une ou plusieurs électrodes 

mais d’une double construction d’anneau fermé.

La bougie d’allumage Halo met à feu le mélange carburant/air 

nettement plus rapidement et avec une étincelle plus grande.Seit der Entwicklung von Zündkerzen für Verbrennungsmotoren hat sich im Grundaufbau der Kerzen nahezu nichts getan. Die neuentwickelte HALO-Zündkerze stellt eine völlig neue Zündkerzen-Technologie dar, die zu einem Betriebskosten reduzierenden Bestandteil des Verbrennungsprozesses wird. Der Zündkerzenkopf besteht nicht mehr aus einer oder mehreren Seitenelektroden, sondern aus einer Doppelringkonstruktion in geschlossener Ausführung. Die HALO-Zündkerze zündet das Kraftstoff-Luft-Gemisch deutlich schneller und mit einer größeren Flammfront.  Diese Eigenschaften führen einerseits zu einer Leistungssteigerung bzw. zu einem reduzierten Kraftstoffverbauch, andererseits zur Reduzierung der Menge an unverbrannten Kohlenwasserstoffen und Kohlenmonoxid sowie der Stickoxide. Dadurch ist diesen neue Zündkerze Evolution besser für das Milieu und für Ihre Brieftasche.Sedan starten för utvecklingen av tändstift för förbränningsmotorer har inga störresaker ändrats i grunden. Dom nytänkade HALOtändstiften representerar en helt ny teknologi som ger dig lägre driftskostnader och lägre utsläpp. Den tidigare tekniken med en eller flera sidoelectråder existerar inte här, den är utbytt mot en sluten dubbelrings teknik. HALOtändstiftet antänder bränsle/luft blandningen betydligt snabbare med en kraftigare gnista. Den här tekniken möjliggör en ökning av effekten, en påvisad lägre förbrukning samt reducerar utsläppen av oförbrända kolväten. Det här är en ny utveckling som är skonsammare både för miljön och plånboken.  

==